Var

Sverige

Kontaktimpro Stockholm
Regular Wednesday Jam
Regular Sunday Jam :: kalender
Järna och Gnesta :: torsdagar kalender
Uppsala
Göteborg(FB)
Malmö

Kontaktimpro med barn 😀
ContaKids Stockholm
ContaKids Göteborg

Övriga Norden

Oslo
Köpenhamn(FB)
Aarhus
Finland
Turku Facebook (felaktig länk på Finlandssidan)

Nordic Impro Meeting

International

ContactImprov FB
CI Global Calendar